Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cykl seminaria

16.05.2024, g.12:00, sala D111 Spotkanie z dziedziny neurobiologii

Wyniki badań przeprowadzonych na modelu zwierzęcym w trakcie mojego doktoratu opisują anatomię i fizjologię nieznanego dotychczas, kontrolującego aktywność neuronów dopaminergicznych, szlaku zstępującego z jądra niepewnego (ang. Nucleus Incertus, NI) do brzusznego pola nakrywki (ang. Ventral Tegmental Area, VTA). Ponadto analiza wyników testów behawioralnych wykazała, że badana ścieżka neuronalna może mieć wpływ na kontrolowanie poziomu motywacji zwierząt. Obserwacje opisane w mojej rozprawie doktorskiej, pozwalają uznać NI za jedno z jąder pnia mózgu, które jest odpowiedzialne za regulację aktywności i powiązanych z nią funkcji neuronów DA położnych w VTA.

mgr Gniewosz Drwięga

Zobacz wszystkie