Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cykl seminaria

23.05.2024, g.12:00, sala D111 Rola tlenku azotu w odpowiedzi komórek nowotworowych na stres terapii fotodynamicznej; efekt sąsiedztwa.

Terapia fotodynamiczna jest unikalną metodą terapeutyczną wykorzystująca środek uczulający, światło i tlen, mogącą inicjować w komórkach nowotworowych apoptozę. W komórkach które przeżyły pierwotny stres terapeutyczny dochodzi do wzrostu ekspresji indukowalnej formy syntazy tlenku azotu (iNOS) i w konsekwencji wzmożonej produkcji tlenku azotu (NO), powodując niepożądane z punku widzenia terapii, efekty zwiększające przeżywalność nowotworów, mogą przenosić się na komórki niepoddane terapii i zwiększać ich szybkość proliferacji i migracji.

dr Jerzy Bazak

Zobacz wszystkie