Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

 • "Dynamiczny model odwróconej fazy heksagonalnej (HII) monogalaktozylodiacyloglicerolu (MGDG) – symulacja komputerowa", kierownik mgr Jakub Hryc, 2021-2022.
 • PBZ-MniI-1/1/2005 grant zamawiany „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, zadanie „Przewidywanie molekularnych podstaw działania błonowo czynnych związków antybakteryjnych”, do 8.XI 2009, kierownik zadania prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, główni wykonawcy: dr Tomasz Róg, dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • Functional analysis of new acute phase proteins, ACUP, Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, FP-6, MTKD-CT-2006-042586, details
 • 1R03TW008052-01A1, “Is cholesterol crystalline domain a barrier to oxygen transport in the eye lens?”, Grant NIH USA, Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA), Foreign PI, do 2012
 • N301 021 31/0553, „Eksperymentalne i symulacyjne badania oddziaływań niesteroidowych leków przeciwzapalnych z błoną”, grant promotorski, do 31 XII 2007, główny wykonawca dr Michał Markiewicz.
 • P05A 011 27, “Charakterystyka genów zidentyfikowanych metodą różnicowej ekspresji w aktywowanych interleukiną-1 komórkach HepG2”, grant badawczy KBN, do 1.06.2007, główny wykonawca dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • P04A 043 23, “Mechanizmy oddziaływań międzydomenowych w łańcuchu wysokopotencjalnych centrów oksydacyjno-redukcyjnych kompleksu białkowego cytochrom c--cytochrom bc1 (reduktaza cytochromu c)”,
 • grant badawczy KBN, do 31.08.2005, wykonawca dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • P05A 081 14, “Modelowanie molekularne α1-antytrypsyny ludzkiej: jej mutanta Z, oddziaływania z ligandami drobno-cząsteczkowymi i średnio-cząsteczkowymi, procesu polimeryzacji”, grant promotorski KBN, główny wykonawca GJ, do 31. XII 2000.
 • P04A 057 15, “Wpływ cholesterolu na strukturę i dynamikę błon fosfolipidowych – badania metoda symulacji dynamiki molekularnej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca dr Tomasz Róg, do 31 XII 2000.
 • P04A 041 16, “Molekularne mechanizmy antybakteryjnego działania magaininy-2 – badania metodą symulacji dynamiki molekularnej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca dr hab. Krzysztof Murzyn, do 1 IV 2002.
 • P04A 078 20, “Czterowymiarowe obrazowanie ruchów komórek w strukturze macierzy zewnątrzkomórkowej”, grant promotorski KBN, główny wykonawca Bartłomiej Rajwa, do 10 VIII 2002.
 • P05F 019 16, “Interdyscyplinarne badania chiralnych związków monoterpenowych o długotrwałym działaniu miejscowo-znieczulającym”, grant badawczy KBN, główny wykonawca prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, do 31 X 2001.
 • European Union Programme Centre of Excellence (contract no. BIER ICA1-CT-2000-70012), work package coordinator prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, wykonawca dr hab. Krzysztof Murzyn, prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, do 31 XII 2002.
 • P04A 031 21, „Wpływ heterogeniczności błony na aktywność peptydów i białek”, grant badawczy KBN, kierownik prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, wykonawca dr hab. Krzysztof Murzyn, dr Tomasz Róg, do 31 XII 2003.
 • JEP – 1111 3/96, “Creation of curriculum in biotechnology”, IBM UJ, Program TEMPUS, wykonawca prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, do 30 IX 1999.
 • Program BIMOL Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, beneficjent prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, 1993.