Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia dydaktyczne

Semestr zimowy
 • Bioinformatyka 1: 20h wykładów, 40h ćwiczeń, 5 ECTS; duży kurs z podstaw bioinformatyki dla studentów bioinformatyki, biofizyki molekularnej i komórkowej, biotechnologii oraz biochemii realizowany zazwyczaj w trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn, koordynator ćwiczeń: dr inż. Krzysztof Sarapata
 • Bioinformatyka 1 - kurs mały: 10h wykładów, 20h ćwiczeń, 3 ECTS; mały kurs z podstaw bioinformatyki dla biofizyki molekularnej i komórkowej, biotechnologii oraz biochemii realizowany zazwyczaj w trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn, koordynator ćwiczeń mgr Jakub Hryc.
 • Bioinformatyka 2: 20h wykładów, 40h ćwiczeń, 5 ECTS; duży kurs z bioinformatyki dla studentów bioinformatyki oraz biofizyki molekularnej i komórkowej realizowany zazwyczaj w pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia; koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • Bioinformatyka 2 - kurs mały: 10h wykładów, 20h ćwiczeń, 3 ECTS; mały kurs z bioinformatyki dla biofizyki molekularnej i komórkowej oraz biotechnologii realizowany zazwyczaj w pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia; koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • Programowanie w Pythonie: 15h konwersatoriów, 30h ćwiczeń, 3 ECTS; dla studentów bioinformatyki, biofizyki molekularnej i komórkowej, koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek: 15h wykładów, 15h ćwiczeń, 2 ECTS; dla studentów  biotechnologii trzeci semestr studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: dr Michał Markiewicz.
 • Modelowanie molekularne 1: 15h wykładów, 15h seminarów, 30h ćwiczeń, 5 ECTS; dla studentów  biotechnologii piąty semestr studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: prof dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula.
 • Modelowanie molekularne 2: 10h konwersatoriów, 20h ćwiczeń, 3 ECTS; dla studentów biofizyki molekularnej i komórkowej, pierwszy semestr studiów drugiego stopnia, koordynator kursu: dr Michał Markiewicz.
Semestr letni
 • Programy użytkowe w systemie GNU/Linux: 15h wykładów, 30h ćwiczeń, 3 ECTS;  kurs umiejętności biegłej pracy w systemie operacyjnym Linux dla studentów dla studentów bioinformatyki, biofizyki molekularnej i komórkowej realizowany w drugim semestrze studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: dr Michał Markiewicz.
 • Programowanie w C: 15h konwersatoriów, 30h ćwiczeń, 3 ECTS;  kurs programownia w języku C dla studentów biofizyki molekularnej i komórkowej realizowany w czwartym semestrze studiów pierwszego stopnia; koordynator kursu: dr Michał Markiewicz.
 • Essential Bioinformatics: 9h wykładów, 9h seminarów, 27h ćwiczeń, 4 ECTS; dla studentów Molecular Biotechnology, drugi semestr; koordynator kursu: dr hab. Krzysztof Murzyn.
 • Programming Python for Bioinformatics: 15h wykładów, 30h ćwiczeń, 4 ECTS; kurs fakultatywny języka Python dla studentów Bioinformatyki II stopnia; koordynatorzy kursu: dr Michał Bukowski, mgr. Adrian Kania.
 • Analiza danych statystycznych w R: 30h wykładów, 30h ćwiczeń, 5 ECTS; przedmiot fakultatywny realizowany w semestrze letnim; koordynator kursu: dr Piotr Kościelniak, koordynator ćwiczeń mgr Adrian Kania.
 • Przetwarzanie języka naturalnego: 30h wykładów, 30h ćwiczeń, 6 ECTS; przedmiot fakultatywny dla studentów Bioinformatyki II stopnia realizowany w semestrze letnim; koordynator kursu: dr Krzysztof Misztal,  koordynator ćwiczeń mgr Adrian Kania.
 • Nauczanie maszynowe: 30h wykładów, 30h ćwiczeń, 6 ECTS; przedmiot fakultatywny dla studentów Bioinformatyki II stopnia realizowany w semestrze letnim; koordynator ćwiczeń: mgr Adrian Kania.
 • Scientific Computing and Data Visualization in Python: 15h konwersatoriów, 30h ćwiczeń, 3 ECTS; dla studentów Bioinformatyki II stopnia; koordynator dr hab. Krzysztof Murzyn, koordynator ćwiczeń: mgr Adrian Kania.