Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Głównym celem badań Zakładu jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów biofizycznych procesów zachodzących z udziałem lub w obrębie błony komórkowej. Nasze badania prowadzimy z rozdzielczością atomową stosując metodę symulacji dynamiki molekularnej.

Szczególne znaczenie mają dla nas:

  • organizacja przestrzeni międzyfazowej woda/błona oraz rdzenia hydrofobowego błon lipidowych zbudowanych z fosfo- i glikolipidów zawierających nasycone i mono-nienasycone łańcuchy węglowodorowe;
  • wpływ wybranych steroli, terpenoidów oraz lokalnych anestetyków na własności przestrzeni międzyfazowej woda/błona oraz rdzenia hydrofobowego błon lipidowych;
  • molekularne podstawy antybakteryjnego działania i selektywności amidu magaininy-2;
  • molekularny mechanizm przekazywania sygnału w receptorze V2 wazopresyny w środowisku błony lipidowej;
  • oddziaływania lipid/peptyd oraz lipid/białko
  • związki błonowo czynne

Oprócz badań modelowych układów błonowych, z powodzeniem zastosowaliśmy metodę modelowania molekularnego do badania wpływu znakowania spinowego na strukturę i dynamikę cytochromu c, a także w badaniach procesu dimeryzacji i polimeryzacji antytrypsyny alfa1 – białka osocza krwi.

W zakresie badań bioinformatycznych, wykorzystujemy:

  • metody rozpoznawania zwoju i modelowania porównawczego w celu przewidywania biologicznej funkcji nowo zidentyfikowanych białek
  • eksplorację danych tekstowych do obsługi nietrywialnych zapytań tekstowych kierowanych do bazy danych literaturowych NCBI PubMed

Współpraca zagraniczna: